Potomci Emilli


Vrh J - 25.2.1999: Ch. Emilli z Podh¨ry x Ch. Obelix von Hollandheim

Vrh L - 19.4.2000: Ch. Emilli z Podh¨ry x ICh. Attila Bohemia Horrido

Vrh O - 27.4.2002: Ch. Emilli z Podh¨ry x ICh. Ionescu Dominik

Otec vrhu O - Ionescu Dominik:
Ionescu Dominik


Joan z Podh¨ry Jork z Podh¨ry

Josefina a Jork z Podh¨ry
 

Olivie z Podh¨ry:
  


Nany a Olivie z Podh¨ry:


 

 
zpýt